Dekvoorwaarden President’s Chagall en Dark President

• Via ons station zijn alle S.W.S hengsten beschikbaar.
• Sperma kan uitsluitend voor 9.00 telefonisch besteld worden, liefst avond ervoor.
• Bestelling sperma kan uitsluitend via telefoonnummer Carolyn de Roo - Kooiman.
• Bij verzending van sperma naar collega hengstenhouders worden de verzendkosten
   volledig doorberekend.
• Veterinaire begeleiding door de vaste dierenarts van President Stallions.
• Veterinaire kosten worden rechtstreeks door de dierenarts doorberekend aan de
   merriehouder.
• Merrie’s die naar ons station komen dienen geënt te zijn tegen influenza en tetanus.
• Stallingskosten voor een merrie zonder veulen bedragen €8,00 per dag,
   met veulen €10,00 per dag.
• Bij de eerste inseminatie dient een kopie van het stamboekpapier van de merrie
   aangeleverd te worden.
• Gustverklaringen van de dierenarts dienen voor 1 oktober aangeleverd te zijn.
• Bij 1ste inseminatie dient het gustbedrag voldaan te zijn.
• Inseminaties geschieden onder de algemene voorwaarden van de Bond van Hengstenhouders.
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en afdrachten.
• Hengstenhouderij President Stallions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
   ziekte en/of letsel aan mensen, dieren, vervoersmiddelen etc. zowel op het bedrijf
   als tijdens transport.

* Zetfouten cq drukfouten voorbehouden.
Dekvoorwaarden
president_stallions_2011001015.jpg
Home
Hengstenhouderij
Diensten
Contact